Hoe maak ik mijn zwembad winterklaar?

Hoe maak ik mijn zwembad winterklaar?

Hoe maak ik mijn zwembad winterklaar?

De winter is weer in aankomst! Lage temperaturen, korte dagen en lange nachten staan in het vooruitzicht. Helaas zijn de zwoele zomeravonden verleden tijd en betekent dit dat het zwembad weer winterklaar gemaakt moet worden om volgende zomer weer optimaal te kunnen genieten! Dit kan op twee manieren, namelijk actief- en passief overwinteren.

Passief

Bij het passief overwinteren leggen we de volledige installatie stil. Het waterniveau van het zwembad wordt verlaagd, het filter en de circulatiepomp worden stilgelegd en het zwembad wordt klaar gemaakt om de winter te overbruggen. Het doseersysteem zal bij het passief overwinteren ook uitgeschakeld worden. Dit betekent dat er tijdens de winter geen zuur of chloor aan het zwembadwater wordt toegevoegd, maar dat er op voorhand wat extra chloor wordt toegevoegd om de winter door te komen. Bij het passief overwinteren dient het nodige onderhoud uitgevoerd te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vorstvrij maken van alle onderdelen. Ook het doseersysteem zal onderhoud nodig hebben. De leidingen zullen worden schoongemaakt en worden ontdaan van chemicaliën (zuur en chloor) en de overige onderdelen zullen gespoeld dienen te worden met water.

Actief

Bij het actief overwinteren zal de installatie niet stilgelegd worden, maar zal deze ongeveer twee keer per dag in bedrijf worden gesteld. De installatie zal dus niet zoals in de zomer maximaal draaien, maar dus enkele keren per dag actief zijn om het aanwezige vuil weg te filteren en het bad te ontsmetten. Bij deze vorm van overwinteren zal ook het doseersysteem gedurende enkele malen per dag werken om de pH en het chloorgehalte op peil te houden. Door de lagere temperaturen (<15°C) en lagere uv-gehaltes, zal het aanwezige chloor niet zo snel afgebroken worden en zal algengroei niet snel plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat er minder chloor verbruikt zal worden. Ook bij deze vorm van overwinteren dient het nodige onderhoud uitgevoerd te worden.

Trend

Het actief overwinteren wordt steeds vaker toegepast. Door de zachtere winters is het minder vaak noodzakelijk om alles vorstvrij te maken. Verder komt het geregeld activeren van elektrische toestellen de levensduur ervan ten goede. Bijkomend zal het actief overwinteren een betere controle van de waterkwaliteit als gevolg hebben. De pH- en chloorwaarden worden beter op peil gehouden zonder hierbij extreme waarden te realiseren.

Indien u vragen heeft met betrekking tot actief en passief overwinteren en welke methode het meest geschikt is voor uw zwembad, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw lokale zwembadbouwer.

Tags:

Waar kan ik de juiste producten vinden?

Op zoek naar de juiste producten voor het meten
en het behandelen van uw zwembadwater?

Dealer zoeken