gezondzwembadwater.nl

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over zwembadwater.

Wat is ORP of redox?

ORP of redox is de oxidatie-reductiepotentiaal van water en wordt uitgedrukt in millivolt (mV). Het is een indirecte maat voor de concentratie vrij chloor. Er is voldoende vrij actief chloor aanwezig in uw water bij een redoxwaarde tussen 600 en 800 mV, mits uw pH zich tussen 7,0 en 7,6 bevindt! De ORP- en pH-waarde kan gemeten worden met het toestel HI98121. Opgelet! De correlatie tussen ORP en vrij chloor is afhankelijk van de kwaliteit van het water. Bijgevolg is het aan te raden de vrij ...

Lees meer ...

Na het zwemmen of baden krijg ik groen haar?

Indien de concentratie vrij koper te hoog is uw bad, kan blond en geblondeerd haar groen worden. De maximale concentratie vrij koper in een bad is 0,8 mg/l en kan gemeten worden met de HI702. Een potentiële bron van koper in uw zwembad is een ionisator of anti-algmiddel (kopersulfaat).

Lees meer ...

Witte vlekken in zwembad of spa?

De totale hardheid van uw water is te hoog. Hierdoor ontstaat er een neerslag van kalk op de wanden van het bad, het rolluik, de leidingen … Verlaag met behulp van een waterontharder of door toevoeging van chemicaliën de totale hardheid van het water tot 100-200 mg/l calciumcarbonaat (CaCO3) of 10-20 Franse graden.

Lees meer ...

Bruine vlekken in zwembad of spa?

Bruine vlekken (eventueel bruin water) in uw bad kan het gevolg zijn van: de hoeveelheid ijzer in uw water is te hoog, de maximale concentratie ijzer in een bad is 0,2 mg/l en kan gemeten worden met de HI721, gebruik bij voorkeur geen putwater om uw zwembad of spa te vullen! de hoeveelheid mangaan in uw water is te hoog de aanwezigheid van bruine algen

Hoe kan ik dit vermijden?

Toevoegen van pH minus heeft geen invloed op de pH?

Om een hoge pH (> 7,6) te verlagen in uw bad, dient u pH minus toe te voegen. Echter, na toevoeging van dit product stelt u vast dat de pH niet voldoende zakt. Dit is te wijten aan een veel te hoge alkaliniteit. De aanbevolen alkaliniteit is 80 tot 120 mg/l CaCO3 en kan gemeten worden met de HI775. De alkaliniteit kan men verlagen door extra toevoeging van een zuur (bijvoorbeeld zwavelzuur of pH minus).

Lees meer ...

Waarom wordt mijn water troebel of groen na een stevig onweer?

Een stevig onweer gaat meestal gepaard met bliksem. Bliksem zal ozon (O3) aanmaken in de lucht boven uw zwembad of spa. Ozon is in staat om de vrij chloor in een zwembad of spa af te breken. Dit heeft als mogelijk gevolg dat uw water troebel of groen wordt. Een meet- en doseertoestel voor pH en chloor zal dit probleem automatisch opvangen en corrigeren.

Lees meer ...

Wat is een base?

Een base wordt gebruikt om de pH van uw water te verhogen. Bijvoorbeeld pH plus, wat in poedervorm verkrijgbaar is. Indien de pH extreem laag is (bijvoorbeeld pH 2), is het gebruik van een sterke base aangewezen. Op deze manier heeft u minder product nodig en zal de pH zich sneller herstellen. Gebruik bij voorkeur natriumhydroxide (NaOH) in vloeibare vorm. Indien u gebruik maakt van een automatisch meet-en doseersysteem (BL121) met vloeibaar chloor is het gebruik van pH plus niet nodig. Vlo...

Lees meer ...

Wat is een zuur?

Een zuur wordt gebruikt om de pH van uw water te verlagen. Bijvoorbeeld pH minus, wat in poedervorm verkrijgbaar is. Zuur is eveneens in vloeibare vorm verkrijgbaar. Bijvoorbeeld zwavelzuur (H2SO4) van 40 %. Vloeibaar zuur wordt meestal gebruikt in combinatie met een automatisch meet- en doseersysteem voor pH en chloor. Advies: gebruik nooit zoutzuur of HCl. Zoutzuur geeft immers zeer corrosieve dampen af waardoor alle metalen onderdelen in dezelfde ruimte gaan roesten!

Lees meer ...

Hoe meet ik het zoutgehalte van water?

U kan het zoutgehalte snel en eenvoudig meten met een EC/TDS-tester HI98312 of HI98130. Het zoutgehalte of de TDS-waarde wordt uitgedrukt in g/l of ppt. De meeste systemen voor zoutelektrolyse vereisen een minimum zoutconcentratie van 3 g/l in uw water: 3 g/l zout komt overeen met 3 kg zout per kubieke meter water (3 kg/m3) TIP Hou er rekening mee dat in leidingwater reeds ongeveer 0,3 g/l zout aanwezig is. Indien uw elektrolysetoestel een zoutconcentratie van 3 g/l vereist, dient u 3,3 g/...

Lees meer ...

Wat is pH minus/pH plus?

pH minus is een zwak zuur in poedervorm (meestal natriumbisulfaat). Het wordt gebruikt om de pH van uw water te verlagen. pH plus is een zwakke base in poedervorm (meestal natriumbicarbonaat). Het wordt gebruikt om de pH van uw water te verhogen.

Lees meer ...

Wat is calciumhardheid?

De calciumhardheid geeft aan hoeveel kalk er in uw water zit. Hoe hoger deze waarde, hoe meer kalk in uw bad. En omgekeerd. Een tekort aan kalk zal het water agressief maken, anderzijds zal een teveel aan kalk troebel water en/of kalkafzetting veroorzaken. De calciumhardheid wordt uitgedrukt in mg/l calciumcarbonaat (CaCO3). De ideale waarde ligt tussen de 100 en 200 mg/l en kan gemeten worden met de HI83326. Ter info, 10 mg/l CaCO3 = 1 graad Franse hardheid (°FH) = 0,56 graad Duitse hardhei...

Lees meer ...

Zoutelektrolyse: chloor of geen chloor?

Er bestaan heel wat misverstanden rond het gebruik van een zoutelektrolyse in zwembaden en spa’s. Een van dit misverstanden is dat er geen chloor meer aanwezig is in het bad. Dit klopt NIET! Als uw zwembad is uitgerust met een systeem voor zoutelektrolyse wordt er steeds ter plaatse vrij chloor aangemaakt! Hoge chloorconcentraties zijn dus nog steeds mogelijk in een bad met zoutelektrolyse. Het regelmatig manueel controleren van de vrij chloor- (HI701) en pH- (HI98127, HI98100) waarde is en b...

Lees meer ...